Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Praktiske oplysninger i forbindelse med lejemål.

Føl­gende opslag vil vise hvor­dan stedet skal efter­lades efter endt fest eller arrange­ment samt andre prak­tiske oplysninger. Tryk på føl­gende link: Hov­ed­bygn­ing Stakladen

Læs mere

Her fornyer du dit medlemsskab

Tak for­di du væl­ger at forny dit medlemsskab. Det gør en stor forskel for vores foren­ing. Kontin­gen­tet er 100 kr. pr. år. Betalin­gen kan ske enten ved ind­be­tal­ing til kon­to 9075 4565438072 eller mobile­pay nr. 71167.Husk at opgive navn og mailadresse, det er meget vigtigt med disse infor­ma­tion­er. På forhånd TAK

Læs mere

Bliv medlem af Foreningen Tolne Skovpavillon

Bestyrelsen oplever i vores arbe­jde, at der lokalt, ja i hele Vendsys­sel udvis­es en stor inter­esse og respekt for vores arbe­jde med istand­sæt­telsen og driften af Tolne Skov­pavil­lon igen­nem årene. Der­for vil vi gerne give mulighed for, at flere kan blive medlem af forenin­gen. Kontin­gen­tet er 100 kr. pr. år. Betalin­gen kan ske enten ved … Fortsættes

Læs mere