Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Generalforsamling 17/5 2022

Ind­kaldelse til Gen­er­al­for­sam­ling i Forenin­gen Tolne Skov­pavil­lon­Tirs­dag den 17/5–2022 kl. 19:00 i Tolne Skov­pavil­lon.   Dag­sor­den: 1) Valg af diri­gent 2) God­k­endelse af dag­sor­den 3) For­man­dens beretning 4) God­k­endelse af reg­n­skab 5) Ind­komne forslag 6) Valg til bestyrelsen 7) Eventuelt Eventuelle forslag skal være for­man­den i hænde sen­est 5 dage før gen­er­al­for­sam­lin­gen. Med ven­lig hilsen, Bestyrelsen for Tolne Skov­pavil­lon … Fortsættes

Læs mere