Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Tak til alle dem der støtter vores forening

Kontin­gen­tet er 100 kr pr. år. Betal­ing af kontin­gent kan ske enten ved ind­be­tal­ing til kon­to 9075 4565438072 eller på mobil­pay 71167. Husk navn og mailadresse

Læs mere

Nyhedsbrev August 2022

Nyheds­brev fra Forenin­gen Tolne Skov­pavil­lon August 2022

Læs mere

Søndags kagebord

Kom til søndags Kage­bord  4 sep­tem­ber kl 14.00–17.00 

Læs mere