Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Nyhedsbrev 2023

Efter en peri­ode med mange afly­sninger på grund af Coro­n­aen, kom 2022 godt i gang med ca. 40 udle­jninger til pri­vat­fester, udlån til møder i Natur­park Tolne, Pin­sekaffe, Seniortræf og Tolne Skovs gen­er­al­for­sam­ling. P.t har vi 25 udle­jninger i 2023. Tolne Skov­pavil­lon kast­ede sig ud i arrange­mentet ”det store kage­bord” hvor der var ca. 80 tilmeldinger, … Fortsættes

Læs mere

Generalforsamling

Der er plan­lagt gen­er­al­for­sam­ling tirs­dag d. 16 maj 2023 kl. 19.00 i Tolne Skov­pavil­lon. Dag­sor­den: 1) Valg af diri­gent 2) God­k­endelse af dag­sor­den 3) For­man­dens beretning 4) God­k­endelse af reg­n­skab 5) Ind­komne forslag 6) Valg til bestyrelsen 7) Eventuelt Eventuelle forslag skal være for­man­den i hænde sen­est 5 dage før generalforsamlingen.

Læs mere

Tak til alle dem der støtter vores forening

Kontin­gen­tet er 100 kr pr. år. Betal­ing af kontin­gent kan ske enten ved ind­be­tal­ing til kon­to 9075 4565438072 eller på mobil­pay 71167. Husk navn og mailadresse

Læs mere