Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Generalforsamling

Der er plan­lagt gen­er­al­for­sam­ling tirs­dag d. 14 maj 2024 kl. 19.00 i Stak­laden Tolne skov. Dag­sor­den: Eventuelle forslag skal være for­man­den i hænde sen­est 5 dage før generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling

Der er plan­lagt gen­er­al­for­sam­ling tirs­dag d. 16 maj 2023 kl. 19.00 i Tolne Skov­pavil­lon. Dag­sor­den: 1) Valg af diri­gent 2) God­k­endelse af dag­sor­den 3) For­man­dens beretning 4) God­k­endelse af reg­n­skab 5) Ind­komne forslag 6) Valg til bestyrelsen 7) Eventuelt Eventuelle forslag skal være for­man­den i hænde sen­est 5 dage før generalforsamlingen.

Læs mere

Tak til alle dem der støtter vores forening

Kontin­gen­tet er 100 kr pr. år. Betal­ing af kontin­gent kan ske enten ved ind­be­tal­ing til kon­to 9075 4565438072 eller på mobil­pay 71167. Husk navn og mailadresse

Læs mere