Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Generalforsamling 17/5 2022 - Tolne Skovpavillon
Ind­kaldelse til Gen­er­al­for­sam­ling i Forenin­gen Tolne Skovpavillon
Tirs­dag den 17/5–2022 kl. 19:00 i Tolne Skovpavillon.

 

Dag­sor­den:

1) Valg af dirigent

2) God­k­endelse af dagsorden

3) For­man­dens beretning

4) God­k­endelse af regnskab

5) Ind­komne forslag

6) Valg til bestyrelsen

7) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være for­man­den i hænde sen­est 5 dage før generalforsamlingen.

Med ven­lig hilsen,

Bestyrelsen for Tolne Skovpavillon