Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Ambition - Tolne Skovpavillon

Foreningen Tolne Skovpavillons ambition

Det er bestyrelsens ambi­tion at geno­plive Tolne Skov­pavil­lon som et trak­tørst­ed, der hold­er som­mer åbent med server­ing af kaffe og kage med mere, så bed­ste­foræl­dre sam­men med børn og børnebørn kan geno­plive barn­dom­mens udflugter og aktiviteter og alle kan komme og nyde den dejlige natur, ikke bare i området lige omkring Tolne Skov­pavil­lon, men også i hele Tolne Skov, idet der er anlagt flere forskel­lige sti­er rundt i skoven med udgangspunkt fra Tolne Skovpavillon.
 
Alt­så server­ing, oplevelse, kul­tur­arv og natur.
 
Fremti­den ser lys ud for Tolne Skovpavillon.

LAG NORD

I forbindelse med renoveringen af Skovpavillonen har LAG NORD givet støtte til Stakladen. 

Ved at klikke på neden­stående link kan du læse mere om Land­brug og Udvikling af Landdistrikter.