Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 65

Det var 2 initiativrige og fremsynede personer, nemlig godsejer Jørgen Larsen, Gaardbogaard og proprietær Jens Saxager, Saxager , der fik ideen om Tolne Skov i 1906 og Tolne Skovpavillon i 1907.

Det er bestyrelsens ambi­tion at geno­plive Tolne Skov­pavil­lon som et trak­tørst­ed, der hold­er som­mer åbent med server­ing af kaffe og kage m.m., så bed­ste­foræl­dre sam­men med børn og børnebørn kan geno­plive barn­dom­mens udflugter og aktiviteter og alle kan komme og nyde den dejlige natur, ikke bare i området lige omkring Tolne Skov­pavil­lon, men også i hele Tolne Skov, idet der er anlagt flere forskel­lige sti­er rundt i skoven med udgangspunkt fra Tolne Skov­pavil­lon. Alt­så server­ing, oplevelse, kul­tur­arv og natur.

Fremti­den ser lys ud for Tolne Skovpavillon.

LAG NORD

I forbindelse med ren­overin­gen af Skov­pavil­lo­nen har LAG NORD givet støtte til Stak­laden. 
Ved at klikke på neden­stående link kan du læse mere om Land­brug og Udvikling af Landdistrikter. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014–2020/index_da.htm