Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Tolne Skovpavillons bestyrelse - Tolne Skovpavillon % Tolne Skovpavillons bestyrelse % %

Tolne Skovpavillons bestyrelse

For­mand
Asb­jørn Rød­kær Nielsen
Mos­b­jergvej 434
9870 Sin­dal

Tele­fon 23305600

E‑mail: mosbjerg-smedie@nielsen.mail.dk

Asbjørn Jensen

Næst­for­mand
Judith Jensen
Abildgårdsvej 186
9870 Sin­dal

Tele­fon 29170050

E‑mail: judithjensen@mail.tele.dk

Judith Jensen

Medlem
Maj Britt Kjeld­sen
Abildgaardsvej 188
9870 Sin­dal

Tele­fon 30228959

E‑mail: majbrittkn@hotmail.com

Maj Britt Kjeldsen

Medlem
Jan Klit­gaard
Gøg­gårdsvej 77
9800 Hjør­ring

Tele­fon 28103755

E‑mail: annettesfest@gmail.com

Jan Klitgaard

Medlem
Char­lotte Johnsen
Mos­b­jergvej 860
9870 Sin­dal

Tele­fon 42209766

E‑mail: cmjohnsen@live.dk

Charl

Kasser­er
Knud Møl­gaard
Kirkevej 310, Tolne
9870 Sin­dal

Tele­fon 20206744

E‑mail: kmtolne@gmail.com

Knud-2013-150x150-1