Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Generalforsamling 17/5 2022

Ind­kaldelse til Gen­er­al­for­sam­ling i Forenin­gen Tolne Skov­pavil­lon­Tirs­dag den 17/5–2022 kl. 19:00 i Tolne Skov­pavil­lon.   Dag­sor­den: 1) Valg af diri­gent 2) God­k­endelse af dag­sor­den 3) For­man­dens beretning 4) God­k­endelse af reg­n­skab 5) Ind­komne forslag 6) Valg til bestyrelsen 7) Eventuelt Eventuelle forslag skal være for­man­den i hænde sen­est 5 dage før gen­er­al­for­sam­lin­gen. Med ven­lig hilsen, Bestyrelsen for Tolne Skov­pavil­lon … Fortsættes

Læs mere

Generalforsamling d. 18 maj 2021 kl. 19.00

Ind­kaldelse til gen­er­al­for­sam­ling i Forenin­gen Tolne Skov­pavil­lon tirs­dag den 18 maj 2021 kl. 19.00 i Tolne Skov­pavil­lion. Dag­sor­den: Valg af diri­gent God­k­endelse af dag­sor­den For­man­dens beretning God­k­endelse af reg­n­skab Ind­komme forslag Valg til bestyrelsen Evt Medlem­skab i forenin­gen er 100,- pr år Betal­ing kan ske ved ind­be­tal­ing til kon­to 9075 4565438072 eller mobil­Pay 71167. Der udsendes … Fortsættes

Læs mere

Nye flagstænger

Så kom de nye flagstænger op ved hov­ed­bygn­ing og Stak­laden. Vi siger tak til Ton­ni og Jør­gen Sørensen fra Sin­dal og XL i Elling som har spon­sor­eret dem.

Læs mere