Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Generalforsamling

Der er plan­lagt gen­er­al­for­sam­ling tirs­dag d. 16 maj 2023 kl. 19.00 i Tolne Skovpavillon.

Dag­sor­den:

1) Valg af dirigent

2) God­k­endelse af dagsorden

3) For­man­dens beretning

4) God­k­endelse af regnskab

5) Ind­komne forslag

6) Valg til bestyrelsen

7) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være for­man­den i hænde sen­est 5 dage før generalforsamlingen.