Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Generalforsamling d. 18 maj 2021 kl. 19.00

Ind­kaldelse til gen­er­al­for­sam­ling i Forenin­gen Tolne Skov­pavil­lon tirs­dag den 18 maj 2021 kl. 19.00 i Tolne Skov­pavil­lion. Dag­sor­den: Valg af diri­gent God­k­endelse af dag­sor­den For­man­dens beretning God­k­endelse af reg­n­skab Ind­komme forslag Valg til bestyrelsen Evt Medlem­skab i forenin­gen er 100,- pr år Betal­ing kan ske ved ind­be­tal­ing til kon­to 9075 4565438072 eller mobil­Pay 71167. Der udsendes … Fortsættes

Læs mere

Nye flagstænger

Så kom de nye flagstænger op ved hov­ed­bygn­ing og Stak­laden. Vi siger tak til Ton­ni og Jør­gen Sørensen fra Sin­dal og XL i Elling som har spon­sor­eret dem.

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med lejemål.

Føl­gende opslag vil vise hvor­dan stedet skal efter­lades efter endt fest eller arrange­ment samt andre prak­tiske oplysninger. Tryk på føl­gende link: Hov­ed­bygn­ing Stakladen

Læs mere