Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Carsten Knudsen kommer i skoven

Carsten Knud­sen fra De Nat­ter­gale kom­mer i Tolne Skov­pavil­lon (Stak­laden) den 14. sep­tem­ber 2024. Bil­let­terne kan købes i Mos­b­jerg Brugs til 200 kr. samt på Your Ticket.dk. til 200 kr. +gebyr

Show med Carsten Knud­sen “Hvor er vi nu henne?”

Tag med Carsten Knud­sen på en musikalsk rejse, og en rejse i Knud­sens indre univers. 

Knud­sen har skabt sin egen stil ud fra erfaringer fra com­e­dy og cabaret­ter. 
Mange vil genk­ende ham fra De Nat­ter­gale og The Julekalen­der, og når Carsten går på sce­nen, så er det mere end under­hold­ning, det er også under­fundigt og rørende musikalsk. Det er ikke bare lat­teror­gan­erne, der bliv­er sat i bevægelse; han kan være grovko­r­net og et kort øje­b­lik derefter skabe smukke og poet­iske billeder. 

Til en del af sine fortællinger får Carsten inspi­ra­tion fra naturen, og han men­er, at alle er gam­le nok til at høre om både blom­sten og bien. Han er bevæb­net med gui­tar­er, en ukulele fra Hawaii, sin mors gam­le har­mo­ni­um (salme­cykel), wav­in­rør, mund­harpe m.m. Og selvføl­gelig er der nye fortællinger om onkel Erling og hans kone Car­las uover­skuelige prob­le­mer med col­lien og læder­so­faens hudsygdomme. 

En af Carstens sid­ste udgivelser er san­gen med videoen ”Vi Bad­er Nøgen”. Se den på YouTube