Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Søndagsk­age­bord 10 sep­tem­ber 2023

Læs mere

Nyhedsbrev 2023

Efter en peri­ode med mange afly­sninger på grund af Coro­n­aen, kom 2022 godt i gang med ca. 40 udle­jninger til pri­vat­fester, udlån til møder i Natur­park Tolne, Pin­sekaffe, Seniortræf og Tolne Skovs gen­er­al­for­sam­ling. P.t har vi 25 udle­jninger i 2023. Tolne Skov­pavil­lon kast­ede sig ud i arrange­mentet ”det store kage­bord” hvor der var ca. 80 tilmeldinger, … Fortsættes

Læs mere

Bliv medlem af Foreningen Tolne Skovpavillon

Bestyrelsen oplever i vores arbe­jde, at der lokalt, ja i hele Vendsys­sel udvis­es en stor inter­esse og respekt for vores arbe­jde med istand­sæt­telsen og driften af Tolne Skov­pavil­lon igen­nem årene. Der­for vil vi gerne give mulighed for, at flere kan blive medlem af forenin­gen. Kontin­gen­tet er 100 kr. pr. år. Betalin­gen kan ske enten ved … Fortsættes

Læs mere