Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.
Navn: Tele­fon E-mail:
Asb­jørn Rød­kær Nielsen
for­mand
Mos­b­jergvej 434
9870 Sin­dal
23305600 mosbjerg-smedie@nielsen.mail.dk Asbjørn Nielsen
Judith Jensen
næst­for­mand
Abildgaardsvej 186
9870 Sin­dal
98930679
29170050
judithjensen@mail.tele.dk
jje@bredbaandnord.dk
Judith Jensen
Lone Leth
medlem­mer Abildgaardsvej 188 9870 Sin­dal
29930361 lone.b.leth@mail.dk
Lone Leth
Char­lot­te Johnsen
ass. medlem­mer Mos­b­jergvej 860   9870 Sin­dal
42209766

cmjohnsen@live.dk  
Jens Ole Thom­sen hjemmesider Pletvej  96
9870 Sin­dal
22485312 jojt9870@hotmail.com  
Thork­ild Schou
kasser­er — sekretær
Tol­n­evej 127, Tol­ne
9870 Sin­dal
23396433 thorkild.schou@gmail.com Thorkild Schou