Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Udle­jn­ingsaf­tale for Tolne Skovpavillon

Mos­b­jerg den.

Fak­tu­ra nummer:

CVR 28829981

Leje af Tolne Skovpavillon

Vi bekræfter hermed at du/I ________________________________________________

har lejet   __ Hov­ed­bygnin­gen   __ Stak­laden i Tolne Skov­pavil­lon den. ______________

Såfremt intet andet er aftalt, er lejepe­ri­o­den fra udle­jn­ings­da­gen kl. 07.00 til kl. 07.00 den efter­føl­gende dag.
Andre tider kan aftales hvis der ikke er andre arrange­menter og dette noteres under særaftale.

Særaftale:_______________________________________________________________

Prisen for leje af Pavil­lo­nen er kr. 6250,00 incl. moms, gas, strøm, vand og slutrengøring.

I opvarmn­ingspe­ri­o­den betales der særskilt for olie, og dette afreg­nes efter opholdet.

Du/I bedes kon­tak­te os på tlf. 23 30 56 00 sen­est 1 uge før arrange­mentets afhold­else vedrørende nøgleudlev­er­ing og aflevering.

Belø­bet bedes over­føret til vores kon­to nr. 9075 4565438072 med angivelse af fakturanummer,

Sen­est 14 dage før arrange­mentet påbegyndelse.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

I bedes selv med­bringe hånd­klæder, viskestykker, kark­lude, hånd­sæbe, wc-papir, sorte sække til affald og embal­lage til at tage madrester med hjem.

Inden nøglen afleveres SKAL:

Køkken, toi­let­ter og lokaler skal være ryd­det for affald (brug container).

Bor­dene skal stilles på plads med sto­lene sta­blet og stil­let som ved mod­tagelse af lokalerne.

Køkkenet afleveres uden opvask, samt rengjort kom­fur, ovn og kølerum/skab. Alt porcelæn sættes på rette plads.

Af hygiejniske grunde SKAL alle gry­der, pan­der, og store stålfade/skåle afleveres med ”bun­den i vejret”. Opvaske­mask­i­nen skal være tømt for vand og fil­ter renset.

VI GØR OPMÆRKSOM AT VI IKKE HAR GLAS OG KUMMEFORSIKRING.

Ved prob­le­mer under arrange­mentets afhold­else står der tele­fon­num­re på opslagstavlen i køkkenet i Pavillonen.

Tolne Skov­pavil­lon

Bakkevej 5, Tolne , 9870 Sindal

Asb­jørn Rød­kær Nielsen tlf.: 23 30 56 00