Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Praktiske oplysninger i forbindelse med lejemål.

Føl­gende opslag vil vise hvor­dan stedet skal efter­lades efter endt fest eller arrange­ment samt andre prak­tiske oplysninger. Tryk på føl­gende link:

Hov­ed­bygn­ing

Stak­laden