Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Tolne Skovpavillon Infokatalog 2018

Følg det­te link for at se Infokat­a­log med oplysninger omkring ren­overin­gen af Glas­salen samt den kom­mende gen­er­al­for­sam­ling.

Infokat­a­log 2018