Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Her kan du sende en fore­spørgsel til Tol­ne Skov­pavil­lon om mulighe­den for at reservere Tol­ne Skov­pavil­lon.

Tryk her for at se kopi af Udle­jn­ingsaf­tale for Tol­ne Skov­pavil­lon

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Jeg ønsker at reservere pavil­lo­nen

Andre spørgsmål:

For at bruge CAPTCHA skal du haveReal­ly Sim­ple CAPTCHA plug­in­net installeret.