Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Pinsemorgen i Tolne Skovpavillon

Pin­se­mor­gen i Tol­ne Skov­pavil­lon

Stort ta´selv mor­genkom­plet, søndag den 20 maj kl. 8:00–9:45 og 10:00–11:45 — Pris 75,00 kr.

Bor­dbestill­ing Knud Møl­gaard  2020 6744 mellem kl 16:00 og 18:00