Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Vejen er blevet lavet

Så er vejen til Pavil­lo­nen og skoven blevet lavet. Det er blevet så godt

Læs mere

Overnatning og/eller oplevelse

Er der ønske om over­nat­ning f. eks. i forbindelse med et lejemål af Tol­ne Skov­pavil­lon er der nu mulighed for det, idet Tol­ne Gjæst­giver­gaard har værelser til leje. Er du inter­esseret i keramik­frem­still­ing er det også Tol­ne Gjæst­givergård der er værd at besøge Nærmere infor­ma­tion om Tol­ne Gjæst­giver­gaard og alle de øvrige aktiviteter der er på … Fort­sættes

Læs mere