Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Har du fået lyst til at reservere Pavil­lo­nen til en pri­vat fest eller et andet arrange­ment, kan du her se, hvornår Pavil­lo­nen er ledig.

 

Når man lejer Pavil­lo­nen, lejer man hele bygnin­gen selv om Pavil­lo­nen er opdelt så der er 2 sale. Der kan være ca. 80 per­son­er i den lille sal og ca. 110 i den store hov­ed­sal.

Køkkenet har kapacitet til ca. 150 per­son­er og det er det antal der er ser­vice til.

Ud over de nor­male firkant­ede bor­de er der 10 run­de

bor­de med en diam­e­ter på 180 cm.

 

Prisen for leje af Pavil­lo­nen er kr. 5.000,00 incl. moms, gas, strøm, vand og slutrengøring.

I opvarmn­ingspe­ri­o­den betales der særskilt for olie.

 

Når du har lejet Pavil­lo­nen vil du få tilsendt en lejekon­trakt. Den vil du under ”Fore­tag Reser­va­tion” kun­ne se en kopi af.