Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Køb dit juletræ i Skoven

Så kan i godt finde det varme tøj og støvler frem for nu er der igen juletræs­salg fra Skov­pavil­lo­nen lørdag og søndag den 10 og 11 samt 17 og 18 dec. fra kl. 11 — 16 TMI vil stå klar med salg af træer, gløgg og æbleskiver
Ligeledes hold­es der banko i TMI klub­hus mandag den 12 dec. kl. 19.30.…. Vel mødt og god jul til alle ??