Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 initiativrige og fremsynede personer, nemlig godsejer Jørgen Larsen, Gaardbogaard og proprietær Jens Saxager, Saxager , der fik ideen om Tolne Skov i 1906 og Tolne Skovpavillon i 1907.

Det er bestyrelsens ambi­tion at geno­plive Tolne Skov­pavil­lon som et trak­tørst­ed, der hold­er som­mer åbent med server­ing af kaffe og kage m.m., så bed­ste­foræl­dre sam­men med børn og børnebørn kan geno­plive barn­dom­mens udflugter og aktiviteter og alle kan komme og nyde den dejlige natur, ikke bare i området lige omkring Tolne Skov­pavil­lon, men også i hele Tolne Skov, idet der er anlagt flere forskel­lige sti­er rundt i skoven med udgangspunkt fra Tolne Skov­pavil­lon. Alt­så server­ing, oplevelse, kul­tur­arv og natur.

Nu er selve Pavil­lo­nen  bragt op på nutidig stand så på nuværende tid­spunkt er det pla­nen, at så skal “Glas­salen” også ren­overes og sættes i stand så den kom­mer  til at passe ind med den ren­overede Pavil­lon., idet “Glas­salen” er et ideelt sted at afholde kon­cert­er og opføre teater­forestill­inger i.

Bestyrelsen er nu igang med at søge om midler til at ren­o­vere Glas­salen og vil du støtte pro­jek­tet  kan du gå ind på “Underværker.dk” og se pro­jek­tet og så støtte det.

Så fremti­den ser lys ud for Tolne Skov­pavil­lon.