Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Farvelbal i Glassalen

170617 plakat afskeds­bal

Så er det med at få reserveret lørdag d. 21 april 2018, for her afhold­er Forenin­gen Tol­ne Skov­pavil­lon afskeds­bal i den gam­le Glas­sal inden den senere på året bliv­er renoveret/moderniseret, så den næsten ikke bliv­er til at kende.

Bil­let­ter bestilles på bil­let­net og kan bestilles allere­de nu.

På gen­syn i Glas­salen d. 21 april 2018

Bestyrelsen