Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Farvelbal i Glassalen

170617 plakat afskeds­bal Så er det med at få reserveret lørdag d. 21 april 2018, for her afhold­er Forenin­gen Tol­ne Skov­pavil­lon afskeds­bal i den gam­le Glas­sal inden den senere på året bliv­er renoveret/moderniseret, så den næsten ikke bliv­er til at kende. Bil­let­ter bestilles på bil­let­net og kan bestilles allere­de nu. På gen­syn i Glas­salen d. 21 april 2018 … Fort­sættes

Læs mere

Vejen er blevet lavet

Så er vejen til Pavil­lo­nen og skoven blevet lavet. Det er blevet så godt

Læs mere

Overnatning og/eller oplevelse

Er der ønske om over­nat­ning f. eks. i forbindelse med et lejemål af Tol­ne Skov­pavil­lon er der nu mulighed for det, idet Tol­ne Gjæst­giver­gaard har værelser til leje. Er du inter­esseret i keramik­frem­still­ing er det også Tol­ne Gjæst­givergård der er værd at besøge Nærmere infor­ma­tion om Tol­ne Gjæst­giver­gaard og alle de øvrige aktiviteter der er på … Fort­sættes

Læs mere