Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Allan Olsen SOLO

Fredag den 29 juni kl. 20:00 — Bil­let­ter kan købes på Bil­letlu­gen.

Kom og oplev den abso­lut­te sid­ste kon­cert med Allan Olsen i den gam­le Glas­sal .….

Lad os få sagt ordent­ligt farvel til Glas­salen med god musik og stemn­ing, inden den bliv­er ombygget til “Stak­laden”