Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 initiativrige og fremsynede personer, nemlig godsejer Jørgen Larsen, Gaardbogaard og proprietær Jens Saxager, Saxager , der fik ideen om Tolne Skov i 1906 og Tolne Skovpavillon i 1907.

Ind­vielse af Stak­laden Kom og vær med til at fejre den nye ”Stak­lade” som nu står færdig ved siden af Tolne Skov­pavil­lon. Bakkevej 65, 9870 Sin­dal. Vi skal have ind­vi­et det nye danseg­ulv, øl og andre drikke­var­er skal over den nye bar og ikke mindst skal den nye scene ind­tages af Ver­sion 1.0. Ind­vielse af Stak­laden dato­er og bil­let­ter FRE … Fort­sættes

Læs mere

Bliv medlem af Foreningen Tolne Skovpavillon

Bestyrelsen oplever i vores arbe­jde, at der lokalt, ja i hele Vendsys­sel udvis­es en stor inter­esse og respekt for vores arbe­jde med istand­sæt­telsen og driften af Tolne Skov­pavil­lon igen­nem årene. Der­for vil vi gerne give mulighed for, at flere kan blive medlem af forenin­gen. Kontin­gen­tet er 100 kr. pr. år. Betalin­gen kan ske enten ved … Fort­sættes

Læs mere

Generalforsamling 2019

Forenin­gen Tolne Skov­pavil­lon afhold­er gen­er­al­for­sam­ling, tors­dag den 23 maj kl. 19:00 — Alle er velkomne.

Læs mere

Tolne Skovpavillon Infokatalog 2018

Følg dette link for at se Infokat­a­log med oplysninger omkring ren­overin­gen af Glas­salen samt den kom­mende gen­er­al­for­sam­ling. Infokat­a­log 2018

Læs mere

Vejen er blevet lavet

Så er vejen til Pavil­lo­nen og skoven blevet lavet. Det er blevet så godt

Læs mere

Overnatning og/eller oplevelse

Er der ønske om over­nat­ning f. eks. i forbindelse med et lejemål af Tolne Skov­pavil­lon er der nu mulighed for det, idet Tolne Gjæst­giver­gaard har værelser til leje. Er du inter­esseret i keramik­frem­still­ing er det også Tolne Gjæst­givergård der er værd at besøge Nærmere infor­ma­tion om Tolne Gjæst­giver­gaard og alle de øvrige aktiviteter der er … Fort­sættes

Læs mere