Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Det gamle dansegulv sælges …

Det gam­le danseg­ulv fra glas­salen sælges sam­let eller delvis .… Det er ca. 150m2, sælges for 100 kr. pr. m2. Eller kom frisk med et bud — kon­takt Asb­jørn 23305600

Læs mere

Allan Olsen SOLO

Fredag den 29 juni kl. 20:00 — Bil­let­ter kan købes på Bil­letlu­gen. Kom og oplev den abso­lut­te sid­ste kon­cert med Allan Olsen i den gam­le Glas­sal .…. Lad os få sagt ordent­ligt farvel til Glas­salen med god musik og stemn­ing, inden den bliv­er ombygget til “Stak­laden”

Læs mere

60’er Fest.…..

Lørdag den 2 juni kl. 18:00 i Glas­salen Arrangør: Rotary Sin­dal Alle er VELKOMMEN .….

Læs mere

Pinsemorgen i Tolne Skovpavillon

Pin­se­mor­gen i Tol­ne Skov­pavil­lon Stort ta´selv mor­genkom­plet, søndag den 20 maj kl. 8:00–9:45 og 10:00–11:45 — Pris 75,00 kr. Bor­dbestill­ing Knud Møl­gaard  2020 6744 mellem kl 16:00 og 18:00

Læs mere

Tolne Skovpavillon Infokatalog 2018

Følg det­te link for at se Infokat­a­log med oplysninger omkring ren­overin­gen af Glas­salen samt den kom­mende gen­er­al­for­sam­ling. Infokat­a­log 2018

Læs mere

Farvelbal i Glassalen

170617 plakat afskeds­bal Så er det med at få reserveret lørdag d. 21 april 2018, for her afhold­er Forenin­gen Tol­ne Skov­pavil­lon afskeds­bal i den gam­le Glas­sal inden den senere på året bliv­er renoveret/moderniseret, så den næsten ikke bliv­er til at kende. Bil­let­ter bestilles på bil­let­net og kan bestilles allere­de nu. På gen­syn i Glas­salen d. 21 april 2018 … Fort­sættes

Læs mere